gallery/logo

0 2006 8008

gallery/mobile-phone-8-512
gallery/jobrequire

BE our partner

 

วีบียอนด์มีความยินดีที่ให้คุณมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา มาร่วมสร้างสรรค์ช่องทางและบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

gallery/income
gallery/insurance
gallery/success
gallery/handshaking-in-office-pxdhn5e
gallery/apply

CAREER

 

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา 

 

         ผลตอบแทน          สวัสดิการ          ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนที่รับ ไม่ระบุ
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.วางแผนงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท
2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง
3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร และจัดเก็บเอกสารหลักฐานเป็นหมวดหมู่
4.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง
5.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีและนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.ควบคุมและจัดทำการเบิกเงินสำรองจ่าย/เงินสดย่อย
7.ประสานงานกับสำนักงานบัญชีเพื่อนำส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและทันตามเวลา
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
2.จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงินและการบัญชี
3.มีประสบการณ์บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน
4.มีความละเอียดรอบคอบเรื่องตัวเลขและวางแผนการทำงานให้ทันตามกำหนดเวลา
5.มีทักษะทางด้านระบบบัญชี

 

4 ตุลาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2. Booth Sales Officer

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนที่รับ ไม่ระบุ
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ออกบูธประชาสัมพันธ์
2.หาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย
3.จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน การออกบูธเเต่ละครั้ง
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ส่งงานเข้าระบบพร้อมรายงานผล
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
2.จบการศึกษาปริญญาตรีทุกด้าน
3.มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีไหวพริบปฏิภาณ
4.หากมีความรู้เรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์และรู้ระบบงานขายอสังหาริมทรัพย์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4 ตุลาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนที่รับ ไม่ระบุ
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ขับรถด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
2.พร้อมให้บริการเมื่อนายขอให้ทำธุระอื่นๆ และสามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ได้ด้วยความยินดี
3.ดูแลรถให้อยู่ในสภาพสะอาด เรียบร้อย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.รู้เส้นทางใน กทม และปริมณฑล
2.มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ขยัน อดทนต่อหน้าที่ มีใจรักบริการ
3.มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

4 ตุลาคม 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร