gallery/logo

0 2006 8008

gallery/mobile-phone-8-512
gallery/jobrequire

BE our partner

 

วีบียอนด์มีความยินดีที่ให้คุณมาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา มาร่วมสร้างสรรค์ช่องทางและบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

gallery/income
gallery/insurance
gallery/success
gallery/handshaking-in-office-pxdhn5e
gallery/apply

CAREER

 

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา 

 

         ผลตอบแทน          สวัสดิการ          ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

1. Rantal Department officer

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนที่รับ ไม่ระบุ
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทำสื่อทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการตลาดทางด้าน Offline & Online Marketing
2.จัดทำหนังสือเอกสารต่าง ๆ อาทิ เช่น สัญญาและเอกสารรับรองต่าง ๆ
3.บริการการตอบคำถามต่าง ๆ ในช่องทาง Online ของฝ่ายบริหารงานเช่า
4.รับผิดชอบในการดำเนินการดูเเลยอดให้ตามเป้าหมายที่กำหนด
5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
2.จบปริญญาตรีทุกด้าน
3.มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า
4.มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
5.มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานและโปรแกรมการออกแบบ

 

17 มิถุนายน 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2. Graphic Designer

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนที่รับ ไม่ระบุ
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ออกแบบสื่อออนไลน์และงานกราฟฟิคต่าง ๆ เพื่อใช้โฆษณาบนเพจ Facebook ของบริษัท
- ตัดต่อภาพเบื้องต้นได้อย่างดี
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบและดำเนินการออกแบบให้สวยงามตรงตามความต้องการ
- สามารถใช้โปรแกรม PS/AI
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.ชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
2.จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านกราฟฟิค
3.มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีไหวพริบปฏิภาณ
4.หากมีประสบการณ์ทางด้านงานออกแบบและงานกราฟฟิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

17 มิถุนายน 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนที่รับ 1 อัตรา
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.กำหนดแผนงานและการปฏิบัติของฝ่ายบุคคลตามแผนงานของบริษัท
2. ทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายและพิจารณาการใช้งบประมาณที่กำหนด
3.สัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อคัดสรรผู้สมัครงานที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
4.สำรวจค่าจ้างเพื่อจัดทำโครงสร้างและปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
5.จัดระเบียบสวัสดิการและแผนกิจกรรมต่างๆ ในบริษัท
6.ตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ได้รับให้ถูกต้องตามพรบ.กฎหมายแรงงาน
7.กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมติดตามการทำงาน ประเมินผลงาน
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
2.วุฒิปริญญาตรีหรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
3.ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5ปี
4.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ได้ดี
5.มีประการณ์ด้าน Payrpoll และกฎหมายแรงงาน
6.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

 

17 มิถุนายน 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4. พนักงานบัญชีและการเงิน

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนที่รับ 2 อัตรา
รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และการอนุมัติจ่าย
2.จัดทำเอกสารรับรองและทำรายงานสรุปรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
3. บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
4. งานบัญชีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดทำเช็คในการสั่งจ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
6. จัดทำบัญชีลูกหนี้ของบริษัท
7. จัดทำค่าคอมมิชชั่นในแต่ละเดือนของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิงอายุ 22-30 ปี
2. จบปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความละเอียดและรอบคอบ
4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ , มีความเป็นผู้นำสูง,สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. หากเคยผ่านงานด้านบัญชีมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

17 มิถุนายน 2562

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร