0 2006 8008

gallery/mobile-phone-8-512
gallery/jobrequire
gallery/1-01

1

ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและรู้จัก สร้างภาพพจน์ที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโต มุ่งไปอยู่ในอันดับ Top 10 ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

2

นำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ มาพัฒนาการช่องทางและเพิ่มคุณภาพสูงสุดให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

3

มีระบบการดำเนินงานที่ปลอดภัย สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อถือในการดำเนินงานของเรา

4

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างมั่นคง

about us

 

บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ประกอบกิจการพัฒนาและจัดสรรโครงการบนที่ดินทั้งแนวราบและอาคารสูง ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคาร โรงงาน แฟลต ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม หอพัก บ้านพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้งจัดสรรที่ดิน แปลงใหญ่แล้วแบ่งออกเป็นแปลงย่อย โดยมีหรือไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขยาย ให้เช่า ตลอดจนการดูแลรักษาและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

 

Company Profile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

 

มุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จทั้งยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า บนพื้นดินที่เจริญ มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย บนทำเลการค้าที่น่าลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมุ่งสู่การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2022 โดยจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นศูนย์รวมของผู้คนที่มีความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีความสำเร็จของคู่ค้าเป็นศูนย์กลาง

 

พันธกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/business