เกี่ยวกับ

รู้จักวีบียอนด์

ธุรกิจนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมกับกับ Developer ชั้นนำทั่วประเทศ, บริการซื้อขายที่ดี, บริการรีโนเวทบ้าน, และแพลตฟอร์ม Proptech เจ้าแรกของไทย

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการจัดสรร และที่ดิน ในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเหนือ และทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์ความชำนาญด้านการขายและการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2017 จึงได้ขยายสู่ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้กับ Developer ชั้นนำทั่วประเทศ และเกิด 4 บริษัท ในเครือที่ครอบคลุมการให้บริการครบวงจร ประกอบด้วย VB MANAGEMENT, BAAN INNOVATION, VBHOME SERVICE, PROPERTY MALL, VBLAND รวมทั้งขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า และขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างมาตรฐานมุ่งสู่องกรณ์ที่มีความเป็นสากล และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

Vision

มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจนายหน้า และบริการด้านอสังหาริมทรัพย์พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี สู่การเป็น Property Techให้คุณค่า แก่องค์กร และสังคม เพื่อการเติบโต และยั่งยืน

Mission

1. ขยายธุรกิจหลัก สร้างนวัตกรรมการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และรายได้ใหม่
2. สร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Purpose

เรามุ่งมั่นสร้าง Eco System ครอบคลุมทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ร่วม Share ความสุขทุกช่วงชีวิต และสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมและส่วนรวม

Timeline

2010-2016

ก่อตั้ง บริษัท วี บียอนด์ และขยายฐานลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรที่ดินและบ้าน รวมถึงร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับ Developer ในจังหวัดเชียงใหม่

2017

ขยายบริษัท โดยการเป็น Agent ให้กับ Developer ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายด้วยเครือข่าย Agent ที่มีคุณภาพ

2018

เปิดบริษัทในเครือ ก่อตั้งบริษัท VB Land Construction รับสร้างบ้าน ออกแบบ ตกแต่ง และรีโนเวทที่พักอาศัยในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด

2019

ขยายช่องทางการขายสู่สื่อ Online
- รายการ Variety @ Home ทางช่อง Amarin TV 34
- ขยายช่องทางทางตลาด Online ให้ตรงกับ Customer Journey ลูกค้า
- เปิด VBEYOND Management บริหารงานเช่าเต็มรูปแบบ

2020

ขยายฐานลูกค้าสู่ภูมิภาค
- ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ช่องทางการขาย YouTube ช่องยืน 1 อสังหา
- แผนเพิ่มพันธมิตรทางการค้า

2021

เสริมแกร่งบริษัท
- เตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
- สร้าง Platform Property mall
- เป็นบริษัท Agent ขนาดใหญ่ที่มีทีมกว่า 3,000 ราย In House และ Outsource

2022

พิชิตเป้าหมาย
- นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์
- สร้างมาตรฐานใหม่ ทุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เป็น Property Tech อย่างเต็มตัว
- Property Mall ครบเครื่องเรื่องอสังหาฯ บน Website เดียว

2023

เติบโตแบบยั่งยืน
- ด้วยธุรกิจที่มี Recurring income เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
- พัฒนา PPM ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

2024

เสริมความแกร่ง
- กับคู่ค้าและพันธมิตรต่างประเทศที่มีฐานธุรกิจอสังหาฯ ที่ยาวนาน
- ขยายงานออกสู่ต่างประเทศ