บริการ

เสนอบริการงานขายโครงการ

สอบถามเพิ่มเติม

VBeyond we are beyond
เหนือกว่าด้วยบริการครบครัน One stop service

บริการงานขายโครงการ

Property Mall

VB Home Service

VB Land

Baan Innovation

Services of Business Development - VBeyond Development
Renovate สินทรัพย์ต่างๆ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แตกต่าง ด้วยระบบ Smart Home Automation

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นบริษัท Agent ชั้นนำที่บริหารงานขายโครงการอสังหาในประเทศไทย โดยให้บริการการเป็นตัวแทนขาย ทั้งโครงการแนวสูง และโครงการแนวราบ ครอบคลุมพื้นที่ขายโครงการทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเน้นจังหวัดสำคัญๆ ที่มีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแต่ละภาค ในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลางการท่องเที่ยว ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและแหล่งงาน ศูนย์กลางการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ โดยมี

Target group
ผู้ที่อยู่อาศัยจริง
นักลงทุน
นิสิต นักศึกษาในพื้นที่
อาชีพอิสระต่างๆ
เจ้าของกิจการ
พนักงานบริษัท
ผู้ประกอบการรายย่อย
Type of Services
• Exclusive Agent
• Agent
Services of Business Development
• วิเคราะห์ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
• วิเคราะห์ข้อมูลโครงการของผู้พัฒนาก่อนนำเสนอบริการ
• ออกแบบโมเดลการขายให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
• สำรวจภาคสนามเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และราคาขาย
• ทำการประเมินราคาเพื่อให้ได้ราคาประเมินจากธนาคาร
• บริหารงานขายโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน้าโครงการ
• ต้อนรับลูกค้าเข้าชมโครงการและให้ข้อมูลโครงการ
• บริการส่งมอบบ้านแก่ลูกค้า
• จัดทำ Report เพื่อประมวลผล
• บริหารงานขายโดยมีทีม Out source และ Sub agent ที่อยู่ภายใต้ วี บียอนด์
Services of Business Development - Bann Innovation
Renovate สินทรัพย์ต่างๆ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แตกต่าง ด้วยระบบ Smart Home Automation

การให้บริการของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านอินโนเวชั่น จำกัด โดยเข้าร่วมประมูลทรัพย์และเสนอซื้อทรัพย์ที่เป็นโครงการจากธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อนำมา Renovate ตามดีไซน์ที่ได้รับความนิยม และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งของบริษัท โดยนำระบบ Smart Home Automation เข้ามาในบ้านที่รีโนเวทแล้วทุกหลัง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

Target group
ผู้ที่อยู่อาศัยจริง
ผู้ที่ซื้อเพื่อปล่อยเช่าต่อ
ผู้ที่ซื้อเพื่อนำมาทำการค้า
Baan Innovation
• จัดหาทรัพย์และเข้าร่วมประมูลทรัพย์ ในลักษณะโครงการและรายย่อยเพื่อนำมารีโนเวท
• ออกแบบบ้านรีโนเวท
• จัดหาผู้รับเหมารีโนเวท
• ดำเนินการรีโนเวทบ้าน
• บริหารด้านการตลาด
• บริหารงานขายและโอนกรรมสิทธิ์
• บริหารการดูแลด้านบริการหลังการขาย
• บริการจัดหา Smart Home Automation
• ทำการประเมินราคาเพื่อให้ได้ราคาประเมินจากธนาคาร