ข่าวสารองค์กร
April 4, 2023

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแปรสภาพ “วีบียอนด์” เป็น “บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” อย่างเป็นทางการ

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบ Hybrid Meeting ถ่ายทอดสัญญาณจาก อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 24 (วีบียอนด์ สำนักงานใหญ่) โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์แปรสภาพ “วีบียอนด์” เป็น “บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” พร้อมเตรียมการยื่น Filing ในลำดับถัดไป