ข่าวสารองค์กร
August 29, 2022

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ วันที่ 28-31สค.65 สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ CEO วีบียอนด์ หัวข้อ “วีบียอนด์” อสังหาฯพันธุ์ใหม่ มุ่งธุรกิจสู่ Tech Company สร้าง New Growth

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับพิเศษ วันที่ 28-31 สิงหาคม 2565 สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ในหัวข้อข่าว “วีบียอนด์” อสังหาฯพันธุ์ใหม่ มุ่งธุรกิจสู่ Tech Company สร้าง New Growth ขอบคุณจากใจชาววีบียอนด์