ข่าวสารองค์กร
December 27, 2022

CEO’s Goal

ภายในปี 2570 “VBEYOND” ต้องมีมูลค่าบริษัท 1 แสนล้านบาท

เติบโตมั่นคงด้วยนโยบายธุรกิจ Sustainable ยั่งยืนทางรายได้

ใครฟังอาจจะขํา หรือคิดว่าจะเกิดขึ้นยาก สำหรับผม...เราเดินมาถูกทางเเล้ว

และผมก็เคยทําให้บริษัทนี้ จากมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเริ่มต้นแค่ 1 ล้านบาท เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

มีมูลค่าเกือบแตะ หมื่นล้านบาท ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า