ข่าวสารองค์กร
March 20, 2023

CEO’s talk

แพลตฟอร์ม Property Mall ของเราจะเป็นเหมือน Ecosystem ใหญ่ ของ Real estate ทั้งระบบ

อีกไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้า จะเป็นยุคของการซื้อ-ขายอสังหาฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

เทรนด์อสังหาฯ ยุคใหม่จะเป็นเริ่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

บทสัมภาษณ์จากงาน Property Focus 2023 : Big Change to Future

คุณวรเดช รุกขพันธุ์

Chief Executive Officer

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด