ข่าวสารองค์กร
April 27, 2023

CEO’s talk

เราจะสร้าง Ecosystem ในธุรกิจตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า ตอบโจทย์ให้ครบ

ถ้าเราอยากซื้อแปลว่าลูกค้าก็อยากได้

ทุกคนก็อยากมีบ้านอยู่ มีทรัพย์สินที่สร้างรายได้อย่างมั่นคง

มีน้อยมีมากก็ลงทุนสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ 

หมดสมัยที่อสังหาฯ จะเป็นเรื่องของคนมีเงิน

หรือคนรวยเท่านั้นที่จะมีได้

มันถึงยุคที่มีเท่าไหร่ก็สามารถเป็นเจ้าของอสังหาฯ ได้แล้ว

คุณวรเดช รุกขพันธุ์

Chief Executive Officer

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)