ข่าวสารองค์กร
February 11, 2022

CEO’s Vision

ภาพที่ผมเห็น...

วันแรกของการย้ายเข้ามาอยู่บ้าน คอนโด

ผมเห็นภาพแห่งการเริ่มต้นโลกใบใหม่

#ครบเครื่องเรื่องอสังหามองหาวีบียอนด์ #BestDealForBestLife #ดีลดีๆกับวีบียอนด์

คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด