ข่าวสารองค์กร
February 2, 2024

CFO Talk

อย่าปฏิเสธ ถ้ายังไม่ได้ลอง

อย่าบอกว่า "ไม่" ถ้ายังไม่ได้พยายาม

ผลของการได้ทำ คือ "ดีขึ้น"

หรือ ถ้าแย่ก็แค่เท่าเดิม ไม่มีอะไรเสีย

ใส่คุณค่าให้กับการทำงานในแต่ละวันด้วย

Be Positive

Be Kind toPeople

Work Hard

And MAKE ITHAPPEN ❤️

 

คุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล

ChiefFinancial Officer -Strategy Planning

V BeyondDevelopments Public Company Limited