ข่าวสารองค์กร
May 13, 2024

CFO Talk

CFO Talk

ถ้าเรากำลังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นฝันใหญ่ขึ้น

เรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้นและอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นแสดงว่าคุณคือ"ผู้นำ"

คุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล

ChiefFinancial Officer - Strategy Planning