ข่าวสารองค์กร
January 27, 2024

CMBO Talk

ไม่มีธุรกิจใดที่อยู่ได้ด้วยรูปแบบเดิมๆ

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกล

ดังนั้น การใช้ความรู้ และประสบการณ์

หาโอกาสพัฒนาธุรกิจ และลงมือทำทันที

ให้ถูกที่ ถูกเวลาเท่านั้น

ที่จะทำให้ธุรกิจ "เติบโตและยั่งยืน"

 

คุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณ

ChiefMarketing and Business Opportunity Officer

V BeyondDevelopments Public Company Limited