ข่าวสารองค์กร
June 7, 2024

CMBO talk

CMBO talk

 

ทีมที่ดีไม่ใช่ทีมที่มีแต่คนเก่ง

แต่หากเป็นเพียงทีมที่ทุกคนรู้หน้าที่และทำอย่างเต็มที่

เมื่อประกอบกันจะเหมือนจิ๊กซอว์ที่ถูกต้องและสวยงาม

 

คุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณ

ChiefMarketing and BusinessOpportunity Officer