ข่าวสารองค์กร
February 23, 2023

“วีบียอนด์” ร่วมแสดงความยินดี ก้าวสู่ปีที่ 43 ฐานเศรษฐกิจ

คุณลลิดา ทองหล่อ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพนิดา คุณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สื่อ “ฐานเศรษฐกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 43 โดยมีคุณทิฆัมพร ศรีจันทร์ บรรณาธิการบริหาร ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)