ข่าวสารองค์กร
February 9, 2022

“วีบียอนด์” จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ แทนคำขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยดีเสมอมา

บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดย คุณพนิดา คุณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ามอบของที่ระลึกให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ ข่าวมุมเหนือ, ไทยนิวส์,  ดนตรีสีสัน, เชียงใหม่เพรส, เชียงใหม่ลีดเดอร์นิวส์ และ สสส.เชียงใหม่ 105.75 เป็นต้น เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยดีเสมอมา ณ ร้าน Smile Lanna Coffee จ.เชียงใหม่