ข่าวสารองค์กร
February 1, 2023

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เข้าสู่ครอบครัว “วีบียอนด์”

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับพนักงานใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณบัณฑิต สีหะอำไพ COO ร่วมด้วยทีมผู้บริหาร ได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ คุณวิรัช เลิศพลังสันติ Chief  Technology Officer (CTO) และพนักงานในแผนกอื่นๆ อีกหลายท่าน ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (วีบียอนด์ สำนักงานใหญ่)

ทั้งนี้ “วีบียอนด์” ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต