ข่าวสารองค์กร
October 30, 2023

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 29 ตค.-1 พย.66 สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ CEO วีบียอนด์

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)🙏🏻💚