ข่าวสารองค์กร
March 10, 2023

ขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ CEO วีบียอนด์ จากงาน Property Focus 2023 : Big Change to Future โอกาสและความท้าทาย

ขอบคุณหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จากงาน Property Focus 2023 : Big Change to Future โอกาสและความท้าทาย ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ