ข่าวสารองค์กร
June 1, 2023

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ CEO วีบียอนด์แบบ Exclusive

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 หน้า Property สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์พิเศษแบบ Exclusive คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จากงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่าง บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด