ข่าวสารองค์กร
April 28, 2023

วีบียอนด์ รุกตลาดเกาหลี ส่งทีมงานเจรจาร่วมธุรกิจ ในงาน 2023 KOPPEX International Public Procurement Workshop

คุณธีรเดช ภาคกระแสร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน 2023 KOPPEX International Public Procurement Workshop ที่จัดขึ้นในวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ เมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้

              โดยวีบียอนด์ฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอ Business plan และเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนของเกาหลี โดยหลังจากนี้จะมีการต่อยอดเพื่อขยายความร่วมมือทางธุรกิจอีกหลายด้านในลำดับต่อไป