ข่าวสารองค์กร
January 9, 2023

“วีบียอนด์” ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ “มติชน” ก้าวสู่ปีที่ 46

คุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ (CMBO) และฝ่าย Corporate PR บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ หนังสือพิมพ์ “มติชน” ก้าวสู่ปีที่ 46 โดยมี คุณจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการมติชน, คุณนายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชน และตัวแทนนักข่าวเป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่