ข่าวสารองค์กร
September 14, 2022

ขอขอบคุณสื่อ ฐานเศรษฐกิจ “รายการฐานทอล์ก” ช่อง NATION TV CH.22 สำหรับการสัมภาษณ์ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

รายการฐานทอร์ก

ขอขอบคุณสื่อ ฐานเศรษฐกิจ “รายการฐานทอล์ก” สำหรับการสัมภาษณ์ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ออกอากาศทาง ช่อง NATION TV CH.22 วันพุธที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 11.00 น. ขอบคุณจากใจ...ชาววีบียอนด์