ข่าวสารองค์กร
January 12, 2022

CEO’s Vision

เราจะสร้างรายได้มหาศาลให้ได้ ด้วยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้และ transform ธุรกิจให้เป็นรูปแบบทันสมัย ที่ตรงกับความต้องการของพฤติกรรมมนุษย์และสิ่งที่จำเป็น  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและความต้องการของลูกค้า บนธุรกิจที่มีเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ทันสมัย สะดวก และเข้าถึงง่าย

คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด