ข่าวสารองค์กร
May 3, 2022

“วีบียอนด์” จัดกิจกรรมมอบประกาศนีบัตรแสดงความยินดีพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 2565 ในงาน “5 Years And Future Success With Vbeyond”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดจัดกิจกรรมมอบประกาศนีบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 2565 ในงาน “5 Years And Future Success With Vbeyond” ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 True Digital Park

โดยงานนี้ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนีบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ประจำปี 2565 ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่

1. คุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็น Chief Strategy Officer

2. คุณพีรพงษ์ ทองแกมแก้ว ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็น Assistant Vice President Human Resource And Admin

3. คุณณัฐนรี บุญศิริ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็น Secretary to the CEO Manager

4. คุณพรรณธิภา เขื่อนปัญญา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็น Assistant Finance Manager

5. คุณศราวุธ สุกหอม ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็น Secretary to the CEO Supervisor

6. คุณณัฐฐิณี จรกา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่เป็น Human Resource And Admin Supervisor

              พร้อมกันนี้ยังได้มีการแนะนำ คุณกษมล แสนใจธรรม ที่เข้ารับตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน หรือ CFO คนใหม่อีกด้วย โดย บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง #ครบเครื่องเรื่องอสังหามองหาวีบียอนด์ #ดีลดีๆกับวีบียอนด์ #BestDealForBestLife #Propertymall