ข่าวสารองค์กร
December 17, 2022

วีบียอนด์จัดกิจกรรม "VBeyond go to the future success" สร้างความสามัคคีและพัฒนาองค์กรให้เติบโตและยั่งยืนสู่อนาคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดงานอบรมสัมนา “VBeyond go to the future success” เพื่อสร้างความสามัคคีและพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กร พร้อมร่วมแชร์ไอเดียใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมี คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คุณจักรพันธ์ จงวิไลเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และคุณประไพ แสงประสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ที่มาให้ข้อคิดดีๆ รวมถึงแรงบันดาลใจในการทำงาน ปิดท้ายด้วยกิจกรรม (Team Building) ดำเนินการอบรมโดยวิทยากร คุณวันชัย  สุวรรณมณี ณ The Lounge 195  ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์