ข่าวสารองค์กร
January 1, 2022

สวัสดีปีใหม่ 2565 ชาววีบียอนด์ ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน 🙏🏻😊💚

สวัสดีปีใหม่ 2565 ชาววีบียอนด์ ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน 🙏🏻😊💚

📍ขอให้ปีใหม่นี้มีแต่ความสุข สดใส ประสบความสำเร็จ มั่นคง มั่งคั่ง สุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไป