ข่าวสารองค์กร
December 30, 2021

สวัสดีปีใหม่ 2565 ชาววีบียอนด์ทุกท่าน จาก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ (CBDO)

สวัสดีปีใหม่ ชาว Vbeyond ทุกคน

ผ่านความท้าทายไปอีก 1 ปี

ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุข   คิดหวังทำสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จอย่างที่หวัง  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนค่ะ

คุณประไพ แสงประสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ (CBDO) บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด