ข่าวสารองค์กร
January 19, 2022

“วีบียอนด์” เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2565 สื่อมวลชน แทนคำขอบคุณความที่ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยดีเสมอมา

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหาร เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ข่าวสด, Home buyers, เว็บไซด์ บางกอกทูเดย์, และเว็บไซด์ Mthai เป็นต้น เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยดีเสมอมา ขอบคุณจาก🙏🏻💚ใจชาววีบียอนด์