ข่าวสารองค์กร
June 15, 2023

วีบียอนด์ เข้าร่วมงาน Thailand HR Tech Conference Exposition 2023

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ รอยัลพารากอน ฮอล์ล ชั้น 5 สยามพารากอน บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพีรพงษ์ ทองแกมแก้ว Assistant Vice President of Human Resource และคุณนิรัชรา อิสรีย์ธัญชนก Human Resource & Admin Manager ได้เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมงาน Thailand HR Tech Conference 2023 งาน HR Event of the year ที่รวมเอา ธุรกิจ - คน - เทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมร่วมอัพเดทความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ HR Tech เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สอดรับกับบริบททางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการสร้าง HR Networking จากคน HR ที่มากที่สุดในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนกับ HR จากกลุ่มประเทศ APAC อีกมากมาย เพื่อยกระดับ HR ไปสู่การเป็น Smart HR ต่อไปในอนาคต