ข่าวสารองค์กร
April 8, 2023

Vbeyond Songkran Day 2023

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (วี บียอนด์ สำนักงานใหญ่)

เริ่มกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการสรงน้ำพระ นำโดยคุณจักรพันธ์ จงวิไลเกษม (CCO), คุณบัณฑิต สีหะอำไพ (COO), คุณประไพ แสงประสิทธิ์ (CBDO), คุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล (CSO), คุณกษมล แสนใจธรรม (CFO), คุณวิรัช เลิศพลังสันติ (CTO) และคุณสิวะ ศรีสวัสดิ์ (MD) ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ต่อด้วยประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อให้พนักงานได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เนื่องในวันสําคัญถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมไฮไลท์ดับร้อน กับการยกรถไอศกรีมยุค Y2K มาไว้ที่ออฟฟิศแบบพร้อมเสริฟ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับกิจกรรมในวันนี้

โดย บริษัท วี บียอนด์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสุขในที่ทำงาน เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน #วีบียอนด์ #Vbeyond