ข่าวสารองค์กร
October 23, 2022

“วีบียอนด์” ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาสายบุญทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดท่ามะขาม จ.พิษณุโลก

บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาสายบุญทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดท่ามะขาม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปใช้จ่ายในการบูรณะศาลาการเปรียญหลังเก่าอายุกว่า 100 ปี อาทิ  

คุณพรรณบุปผา รุกขพันธุ์ ประธานอุปถัมภ์

คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัล

คุณชเยนทร์ คำนวณ และ คุณสุรวีย์ ชัยธำรงค์กุล ประธานกรรมการ บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คุณศิริญา เทพเจริญ และ คุณวิษณุ เทพเจริญ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

คุณพันธุ์เทพ เล็กสกุลกมลศิริ

คุณวีราพัชร์ กำจรโรจน์ทวี

คุณกฤษฎิ์ วณิชชติสุวรรณ

คุณธัญยรัตน์ วภิณ์ภูบดินทร์

พร้อมด้วยพนักงาน “วีบียอนด์” และผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่ประสงค์ออกนามอีกเป็นจำนวนมาก ขออนุโมทนาบุญกุศลส่งถึงทุกท่านที่ร่วมทำบุญมา ณ โอกาสนี้