ข่าวสารองค์กร
December 24, 2021

แทนคำขอบคุณความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีเสมอมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 จาก คุณอรรถวุฒิ ปั้นทอง หัวหน้าส่วน ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย โดยมี คุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นผู้รับมอบ เพื่อแทนคำขอบคุณความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีเสมอมา ณ บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) Empire Tower