ข่าวสารองค์กร
August 15, 2022

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ “วีบียอนด์” สานต่อปณิธาน ปันน้ำใจเพื่อสังคม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้ 2 โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

ขอบคุณ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์ฐานโซไซตี้ ฉบับวันที่ 14-17 สิงหาคม 2565 สำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ “วีบียอนด์” สานต่อปณิธาน ปันน้ำใจเพื่อสังคม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้ 2 โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ขอบคุณจากใจชาววีบียอนด์