ข่าวสารองค์กร
November 24, 2022

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ CEO วีบียอนด์ จากงาน Wealth Forum ลงทุนอย่างไรให้รวย ปี 3

ขอบคุณหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565 สำหรับการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จากงาน Wealth Forum ลงทุนอย่างไรให้รวย ปี 3 ขอบคุณจากใจชาววีบียอนด์