ข่าวสารองค์กร
March 6, 2022

CEO วีบียอนด์ คว้ารางวัล “นักธุรกิจยอดเยี่ยม” จากสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ ในงาน “วันนักข่าวประจำปี 2565”

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คุณวรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ คุณศิระ ทิพย์จันทร์ ผู้จัดการบริหารฝ่ายขาย เป็นตัวแทนเข้ารับโล่เกียรติคุณ “นักธุรกิจยอดเยี่ยม” จากคุณวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในงาน “วันนักข่าวประจำปี 2565” ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวเชียงใหม่ร่วมกับชมรมบรรณาธิการข่าวภูมิภาคแห่งประเทศไทย และชมรมบรรณาธิการภาคเหนือ ซึ่งภายในงานได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ราชการ นักธุรกิจ บุคคลสำคัญเยาวชน และสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศ ที่ประกอบคุณงามความดี เสียสละส่วนตน พร้อมมีผลงานให้แก่ส่วนรวมมาโดยตลอด ทาง บริษัท วีบียอนด์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านที่เข้ารับโล่เกียรติคุณมา ณ โอกาสนี้