ข่าวสารองค์กร
January 24, 2024

“วีบียอนด์” เชิดชูคนดี! มอบรางวัล พนักงานดีเด่นประจำปี 2567

นอกจากจะจัดงาน Town Hall 2024 เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแบบจัดเต็มกันไปแล้วภายในงาน event วันเดียวกัน บอสใหญ่ใจดี คุณวรเดช รุกขพันธุ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ยังได้จัดงานมอบรางวัลพนักงานดีเด่นในสาขาต่างๆ อีกด้วย อาทิรางวัลพนักงานปรับตำแหน่ง, รางวัล Acting challenge, และรางวัลLoyalty Award  ฯลฯทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่มาเป็นอย่างดีตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อร่วมกันผลักดันองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต #VBEYOND