ข่าวสารองค์กร
January 26, 2024

“วีบียอนด์” ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ “มติชน” ก้าวสู่ปีที่ 47

คุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ และคุณพนิดา คุณวงศ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ได้เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์ “มติชน”ก้าวสู่ปีที่ 47 โดยมีคุณสุพัด ทีปะลา บรรณาธิการบริหาร, คุณนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ, คุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ และคุณปานบัว บุนปานกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่