ข่าวสารองค์กร
April 12, 2024

วีบียอนด์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 (Theme Colorful)

สุขสันต์วันสงกรานต์ ปี 2567 บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน ) จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567 (Theme Colorful) เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (วี บียอนด์ สำนักงานใหญ่)

เริ่มกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยการสรงน้ำพระ นำโดยคุณประไพ แสงประสิทธิ์ CBDO, คุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล CFO, คุณวิรัช เลิศพลังสันติ CTO, คุณสิวะ ศรีสวัสดิ์ CFO และคุณพีรพงษ์ ทองแกมแก้ว COO ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ต่อด้วยประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อให้พนักงานได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เนื่องในวันสําคัญถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมไฮไลท์กับขนมไทยแสนอร่อยจากผู้บริหารใจดี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับกิจกรรมในวันนี้

ทั้งนี้ บริษัทวีบียอนด์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสุขในที่ทำงาน เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร และนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน #วีบียอนด์ #VBEYOND