ข่าวสารองค์กร
May 21, 2024

“วีบียอนด์” ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “วันวิสาขบูชา” ปี 2567

บริษัท วีบียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพรรณิภา ธัญทวีวรรณรองประธานบริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ, คุณช่อผกา เอี่ยมแก้วประเสริฐผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และคุณกัลยา ทองเจิมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงินฝ่ายบัญชี พร้อมตัวแทนพนักงานได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ถวายภัตตาหารหลอดไฟ น้ำดื่ม เครื่องสังฆทาน และปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ บริษัทวีบียอนด์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ดำเนินงานสร้างสังคมแห่งคุณธรรม พร้อมใช้สติปัญญา เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของบริษัทต่อไป