ข่าวสารองค์กร
May 29, 2024

“วีบียอนด์” สานต่อปณิธานของผู้ให้ ปันน้ำใจเพื่อสังคม ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย

บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสานต่อปณิธานองค์กรการเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม2567 ที่ผ่านมา คุณวีราพัชร์ กำจรโรจน์ทวี ประธานกรรมการบริษัท และพนักงานวีบียอนด์ฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินบริจาค โดยมีคุณศิริขวัญ หล่อวัฒนศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และคุณพีรพงษ์ ทองแกมแก้ว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนบริษัทนำสิ่งของที่จำเป็น อาทิ นมผงและผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป ฯลฯ ร่วมบริจาคให้กับเด็ก, ผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งและได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ผ่านมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ให้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เพราะเราเชื่อว่า ความรักความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน จะช่วยให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น #วีบียอนด์#VBEYOND